Groothand Psychotherapie biedt behandeling voor jongeren en (jong)volwassenen. Diagnostiek en behandeling kan uitkomst bieden als je vastloopt op bepaalde levensgebieden, zoals met vriendschappen, op studie/werk of in het gezin/in je relatie. Door gezamenlijk in kaart te brengen wat er speelt en vervolgens een passende behandeling aan te bieden, kan je beter met jezelf en de ander leren omgaan.

De praktijk is gericht op de psychische problemen en stoornissen die vallen binnen de specialistische ggz (SGGZ), maar ook korter durende trajecten vallend binnen de basis ggz (BGGZ) passen bij de praktijk.