In therapie

Groothand Psychotherapie biedt behandeling voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun ouders. Diagnostiek en behandeling kan uitkomst bieden als uw kind vastloopt op bepaalde levensgebieden, zoals met vriendschappen, op school of thuis. Door gezamenlijk in kaart te brengen wat er speelt en vervolgens een passende behandeling aan te bieden, kan uw kind weer op de rit geholpen worden.

De praktijk is gericht op de psychische problemen en stoornissen die vallen binnen de specialistische ggz (SGGZ), maar ook voor korter durende trajecten vallend binnen de basis ggz (BGGZ) kunt u bij de praktijk terecht.