Jongeren tót 18 jaar:
Groothand Psychotherapie heeft een contract afgesloten met de Gemeente Alkmaar, hier vallen onder de volgende gemeenten: Alkmaar, Heiloo, Dijk en Waard, Castricum, Bergen, Uitgeest.

(Jong) Volwassenen 18 jaar en ouder:
Groothand Psychotherapie heeft gekozen om geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u de behandeling zelf voorschiet. Afhankelijk van het soort polis dat u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar krijgt u het grootste deel hiervan terug. Er zijn grofweg twee soorten polissen: de restitutiepolis, waarbij u in de meeste gevallen 100% vergoed krijgt. En de naturapolis, waarbij de zorg bij niet gecontracteerde zorgverleners voor 65-80% vergoed wordt.
Er bestaan ook combinatiepolissen waarbij mogelijk andere regels gelden. Het is raadzaam om van te voren contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om uw situatie samen door te nemen. U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur bij uw zorgverzekeraar. Het belangrijk zich te realiseren dat er vrijwel altijd een deel is wat u zelf zal moeten betalen.

Op de website van de contract vrijepsycholoog is er meer informatie over vergoedingen.

Het eerste gesprek is doorgaans met ouders* en jongere. Na dit gesprek kan er op indicatie, uiteraard alleen met toestemming, contact opgenomen worden met de school om extra informatie te vergaren.

De tarieven worden vastgesteld op basis van de Nza tarieven (Nederlandse zorg autoriteit).

Let op! Vanaf januari 2022 is er een nieuwe bekostingsstructuur, namelijk het ‘Zorgprestatiemodel’, voor meer uitleg, klik hier

Afspraak annuleren
Afspraken moeten tijdig worden afgezegd. Bij afzeggingen binnen 24 uur voor de afspraak, kan er 50 euro in rekening gebracht worden. Dit geldt ook voor het niet verschijnen op een afspraak.

Klachtenregeling:
Als u niet tevreden bent over de werkwijze van de praktijk voelt u zich hopelijk vrij genoeg om dit met mij te bespreken. Als dit onvoldoende helpt om er samen uit te komen kunt u zich wenden tot een klachtenfunctionaris vanuit de vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Klik hier 

*Voor kinderen tot 16 jaar is er schriftelijke toestemming nodig van beide ouders met gezag, dit geldt ook als ouders gescheiden zijn. Beide ouders hebben recht op informatie over de behandeling. Jongeren van 16 jaar mogen zichzelf aanmelden voor behandeling.