Groothand Psychotherapie biedt behandelingen binnen de Gespecialiseerde GGZ en de Generalistische Basis GGZ voor diverse problemen, u kunt hierbij denken aan:
– Angstklachten
– Emotieregulatieproblemen
– Stemmingsklachten
– Rouwverwerking
– Sociaal-emotionele problemen
– Pestervaringen
– Trauma
– Gedragsproblemen
– Druk of agressief gedrag
– AD(H)D
– Dwangklachten
– Slaapproblemen
– Gezinsproblemen
– Onverklaarde lichamelijke klachten
– Eetproblemen
– Beginnende Persoonlijkheidsproblematiek

Ik ben integratief opgeleid, wat wil zeggen dat er bij iedere behandeling zal worden bekeken welke methodiek of combinatie van methodieken het best aansluit bij de hulpvraag van u en uw kind. Uiteraard wordt er gewerkt volgens de laatste richtlijnen van het kenniscentrum kinder en jeugdpsychiatrie.