Groothand Psychotherapie biedt psychotherapie, groepstherapie en relatietherapie.

Ik ben integratief opgeleid, wat wil zeggen dat er bij iedere behandeling zal worden bekeken welke methodiek of combinatie van methodieken het best aansluit bij uw hulpvraag. Uiteraard wordt er gewerkt volgens de laatste richtlijnen van het kenniscentrum kinder en jeugdpsychiatrie.

Voor meer informatie over groepspsychotherapie, zie onder.